Happy Halloween

{AF}happy halloween{/AF}

FAQ

{AF}

Vaša najčešća pitanja:

1. Kako da budem siguran u standard kvaliteta Vaše ili druge privatne škole jezika?

Postoje pitanja koja su suštinska za određivanje kvaliteta rada jedne škole:

1. Da li profesori poseduju odgovarajuće kvalifikacije? Da li su diplomirani profesori jezika koji predaju u školi ?

2. Da li škola ima jasan nastavni plan i program za sve nivoe? Da li predviđen fond časova na godišnjem nivou odgovara tom nastavnom planu? Da li izbor udžbenika i dodatnog materijala najuspešnije podržava nastavni plan škole, kao i metode i pristup učenju?

3. Kakav je odnos škole prema stručnom usavršavanju zaposlenih, naročito profesora? Koliko se to neguje u školi i na koje načine?

4. Da li se skoro celokupna nastava odvija na stranom jeziku koji se uči?

5. Koliki je maksimum polaznika u jednoj grupi?

6. Da li polaznici i roditelji polaznika imaju pristup nastavnim planovima, biografiji profesora, informacijama o radu i napretku polaznika, itd?

7. Koliko dugo postoji škola, koliko je učenika obučila, kakve rezultate ostvaruju učenici te škole? Ovo su možda neka od ključnih pitanja koja Vam mogu pomoći u odabiru najbolje škole za Vas.

2. Da li su Vaši profesori izvorni govornici, odnosno da li im je jezik koji predaju maternji jezik?

Direktor Škole jeste izvorni govornik engleskog jezika, a ostali profesori, koji su pažljivo birani su diplomirani filolozi koji se stalno stručno usavršavaju kako bi efikasno i uspešno mogli da prenose znanje svojim polaznicima. Izvorni govornici povremeno drže određen broj časova, vode razne radionice i sekcije, ali s obzirom da je mali broj izvornih govornika u Beogradu koji su kvalifikovani i obučeni za taj posao, dajemo zasluženu prednost domaćim profesorima koji to jesu.

3. Zašto kod vas jedan nivo, recimo A2, traje duže nego u nekim drugim školama?

Postoje predviđeni vremenski okviri koje su dali sami izdavači udžbenika, pa između ostalog i CEF. Osim toga, koliko je potrebno da se savlada jedan jezički nivo, zavisiće od više faktora, kao što su sposobnost i motivisanost polaznika da usvaja i aktivira znanje, broja polaznika u grupi i stručnosti profesora u prenošenju jezičkog znanja. Dužina trajanja naših kurseva za zaokruženje jednog nivoa zasniva se na ovim činjenicama.

4. Kako to da je u drugoj školi moj jezički nivo procenjen kao A2, a kod vas kao A1 ili obrnuto?

Naši nivoi su usklađeni sa nivoima CEF-a. U našoj školi je praksa da se uradi usmena provera kao i pisani test Oxford University Press-a i da se na osnovu njihove evaluacije odredi nivo polaznika.

5. Kako mogu da naučim jezik u što kraćem vremenskom roku, recimo za 20 ili 30 dana?

Učenje jezika je proces. Iako nas savremeni život nagoni da tražimo instant rešenja za većinu stvari, nije realno da se jezik može naučiti preko noći. Neko ko ranije nije učio jezik, može u periodu od nekoliko nedelja da nauči određen broj fraza i reči, možda i neke osnovne jezičke strukture. Učenik npr. može da nauči da se u stvarnoj situaciji upozna sa nekim, da da osnovne informacije o sebi i svojoj porodici, kao i da to pita drugoga. Naravno, ovo je ukratko deo onog što može da se nauči u najkraćem roku. Za tečniju komunikaciju na stranom jeziku, potrebno je dostići B1 nivo, a to zahteva i više vremena.

6. Čemu onda služe intenzivni kursevi?

Postoji više vrsta intenzivnih kurseva. U našoj školi možete pohađati intenzivni kurs koji se ne razlikuje znatno po broju časova od redovnih kurseva. Reč je o kursevima koji se samo razlikuju po tome što se realizuju u kraćem vremenskom roku. Druga vrsta intenzivnih kurseva u našoj školi jesu kursevi koji imaju manji broj časova i ubrzani su. Ovi kursevi služe da polaznik osveži i utvrdi postojeće znanje, da se postigne njegovo uspešnije aktiviranje, a ne za sticanje novih znanja sa viših nivoa. Intenzivni kursevi mogu biti kursevi specijalističke prirode sa određenim ciljevima, kao što su priprema razgovora za posao, priprema za odlazak u inostranstvo ili nešto slično.

7. Da li imate konverzacijske kurseve?

Svi naši kursevi su konverzacijski, što znači da se na svim nivoima, na svakom času, podstiče govorna komunikacija na jeziku koji se uči. Naravno, do tečnije komunikacije će doći postepeno sa sve većim stečenim znanjem, uz mnogo vežbanja i njegovog aktiviranja.

8. Šta je to CEF, a šta jezički pasoš?

CEF, odnosno, Common European Framework (Zajednički evropski okvir), zvaničan je dokument Saveta Evrope za standardizaciju i opisivanje nivoa jezičkog znanja. Prema CEF-u postoji šest nivoa: A1, A2, B1, B2, C1 i C2. U našoj školi nivoi su usklađeni sa nivoima CEF-a. Jezički pasoš (The Europass Language Passport) je sastavni deo skupa dokumenata (tzv. European Language Portfolio). Portfolio i pasoš su dokumenti u kojima polaznik beleži svoj napredak, sa ciljem da razmišlja o svom učenju i preuzme svoj deo odgovornosti u tom procesu. To je dokument koji sami popunjavate. Ovaj dokument zajedno sa instrukcijama za popunjavanje možete besplatno preuzeti sa sajta http:europass.cedefop.europa.eu.

9. Da li ću dobiti sertifikat na kraju kursa i da li se taj sertifikat priznaje?

Da, nakon položenog testa znanja, na kraju kursa se dobija sertifikat sa iskazanim nivoom znanja polaznika, koji je usklađen sa nivoima CEF-a. Sam sertifikat služi kao potvrda određenog nivoa znanja, validan je dokument koliko i sertifikati drugih privatnih škola u našoj zemlji. Neki od međunarodno priznatih sertifikata za engleski jezik, a koji se u našoj državi mogu steći, jesu TOEFL sertifikat, kao i Cambridge sertifikati: FCE, CAE, CPE i IELTS. Ovi sertifikati su jedan od uslova za upis na univerzitete u Evropi, SAD i u drugim zemljama u svetu, kao i za dobijanje radne vize i potvrda su visokog nivoa znanja engleskog jezika. Naša škola organizuje kurseve pripreme za polaganje tih ispita radi dobijanja sertifikata. Za nemački, francuski i španski jezik takođe postoje sertifikati koji su međunarodno priznati, a za koje se u našoj školi organizuje priprema.{/AF}

Goethe-Zertifikat C1

{AF}

Goethe-Zertifikat C1 predstavlja izuzetno napredan nivo poznavanja nemačkog jezika.Nakon položenog ispita Vi možete, na primer:

• da bez većeg napora razumete duže radijske emisije i predavanja,

• da razumete širi izbor tekstova za čitanje, što podrazumeva duže, složenije stručne tekstove, komentare i izveštaje,

• da se u sastavima o kompleksnim stvarima jasno i strukturno izrazite i pri tom odaberete izraz koji je primeren za čitaoca,

• da se usmeno spontano i tečno izražavate, da iznesete svoj stav, da precizno formulišete misli i mišljenje i da detaljno prikažete sopstvene priloge.{/AF}

Stepenice

{AF}

CPE

C2

 CAE

C1

 FCE

B2

B1

A2

SREDNJI              

POČETNI              

SREDNJI 2        

SREDNJI 1         

POČETNI 2          

POČETNI 1        

PREDŠKOLSKI II

PREDŠKOLSKI I

PREDŠKOLSKI UVODNI

PREDŠKOLSKI

ŠKOLSKI I

ŠKOLSKI II

OMLADINSKI

{/AF}

Goethe-Zertifikat B2

{AF}

Goethe-Zertifikat B2 predstavlja poznavanje jezika na naprednom nivou.Nakon položenog ispita Vi možete da:

• da pratite glavne sadržaje konkretnih i apstraktnih tema i shvatati za Vas važne informacije ( na primer u radio emisijama),

• da razumete široku paletu tekstova, kako kratke tekstove (kao oglase), tako i duže složene stručne tekstove, komentare i izveštaje, • da se pismeno jasno i strukturno izjasnite o složenim stvarima ali i da korigujete tekstove drugih,

• da jasno dajete strukturne usmene prikaze u vezi sa opštim temama i temama iz oblasti koje Vas lično interesuju,

• da aktivno učestvujete u diskusijama vezano za teme koje su Vama poznate, da pri tome zauzmete stav i izložite Vaše gledište.{/AF}

Copyright © 2019 Centar za strane jezike Matilda. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.