CEF

{AF}

CEF, odnosno The Common European Framework of Reference for Languages, koji predstavlja okvir za opisivanje nivoa dostignutog jezičkog znanja. Sastavljen je od strane Saveta Evrope, a cilj mu je da obezbedi standardizovan metod za predavanje jezika i procenu nivoa znanja koji bi se odnosili na sve evropske jezike.

Pregled jezičkih nivoa dat je u tabeli ispod :

 

CEF
nivo

Nivoi
prema programima

Naziv kursa

 u školi Matilda

Fond

časova  

 

Starter

Uvodni

Starter (Početni)

64

A1

Elementary

Početni

A1/1

64

A1/2

64

A2

Pre-Intermediate

Niži srednji

A2/1

64

A2/2

64

B1

Intermediate

Srednji

B1/1

64

B1/2

64

B2

Upper-Intermediate

Viši srednji

B2/1

64

B2/2

64

C1

 

Advance

Napredni

 

C1/1

64

C1/2

64

C2 /

 

/

 

/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

{/AF}

C2

{AF}

Polaznik može sa lakoćom da razume praktično sve što čuje ili pročita. U stanju je da rezimira informacije iz različitih usmenih ili pismenih izvora, kao i da napravi rekonstrukciju teksta sa argumentima i informacijama. Govori veoma tečno i precizno, i može da razlikuje fine nijanse značenja čak i u veoma složenim situacijama.{/AF}

B2

{AF}

Polaznik može da razume suštinu složenih ili stručnih tekstova koji se bave kako konkretnim tako i apstraktnim temama. Može da komunicira relativno slobodno i spontano I sa izbornim govornikom bez većih problema. Može da napiše jasan i detaljan tekst o različitim temama i da izrazi svoje mišljenje o nekoj konkretnoj temi.{/AF}

C1

{AF}

Polaznik može da razume duge i složene tekstove i da iz njih izvuče suštinu. Izražava se tečno i spontano bez većih napora u pronalaženju odgovarajućih reči. Polaznik govori strani jezik u različitim socijalnim, profesionalnim i akademskim kontekstima sa lakoćom. Može da piše jasne, detaljne i dobro struktuirane tekstove o složenim temama, a da se pri tome i stilski uspešno izražava.{/AF}

B1

{AF}

Polaznik je u stanju je da razume suštinu sadržaja na neuprošćenom jeziku o poznatim temama sa kojima se obično susreće na poslu, u školi, u slobodno vreme, itd. Može da se snađe u većini situacija koje su moguće tokom putovanja kada je određeni strani jezik maternji lokalnom stanovništvu.Polaznik može da piše jednostavne i logične tekstove na poznate teme ili na teme koje ga zanimaju. U stanju je da opiše razne situacije i događaje, želje, ciljeve i da kratko obrazloži svoje mišljenje i planove.{/AF}

Copyright © 2019 Centar za strane jezike Matilda. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.