Jelena Nikolic

r jelenanKao bivši student engleskog jezika i psihologije spojila zadovoljstvo i posao u stalnom dodiru sa jezikom i komunikacijom sa ljudima. Pored administrativnih obavlja i poslove vezane za kontakte sa svim polaznicima i profesorima. Takođe, ostvaruje saradnju sa drugim školama, Britanskim savetom, udruženjem profesora engleskog jezika (ELTA), knjižarama i ostalim saradnicima.

Veliki ljubitelj prirode i životinja, slobodno vreme provodi sa porodicom i prijateljima. U školi radi od januara 2006 godine.

© 2018 Centar za strane jezike Matilda. Sva prava zadržana.