Goethe-Zertifikat C1 predstavlja izuzetno napredan nivo poznavanja nemačkog jezika.Nakon položenog ispita Vi možete, na primer:

• da bez većeg napora razumete duže radijske emisije i predavanja,

• da razumete širi izbor tekstova za čitanje, što podrazumeva duže, složenije stručne tekstove, komentare i izveštaje,

• da se u sastavima o kompleksnim stvarima jasno i strukturno izrazite i pri tom odaberete izraz koji je primeren za čitaoca,

• da se usmeno spontano i tečno izražavate, da iznesete svoj stav, da precizno formulišete misli i mišljenje i da detaljno prikažete sopstvene priloge.

© 2018 Centar za strane jezike Matilda. Sva prava zadržana.