Goethe-Zertifikat B2 predstavlja poznavanje jezika na naprednom nivou.Nakon položenog ispita Vi možete da:

• da pratite glavne sadržaje konkretnih i apstraktnih tema i shvatati za Vas važne informacije ( na primer u radio emisijama),

• da razumete široku paletu tekstova, kako kratke tekstove (kao oglase), tako i duže složene stručne tekstove, komentare i izveštaje, • da se pismeno jasno i strukturno izjasnite o složenim stvarima ali i da korigujete tekstove drugih,

• da jasno dajete strukturne usmene prikaze u vezi sa opštim temama i temama iz oblasti koje Vas lično interesuju,

• da aktivno učestvujete u diskusijama vezano za teme koje su Vama poznate, da pri tome zauzmete stav i izložite Vaše gledište.

© 2018 Centar za strane jezike Matilda. Sva prava zadržana.