Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1 predstavlja sasvim jednostavno poznavanje nemačkog jezika. Ovaj ispit, koji odgovara prvom stepenu (A1) šestostepene skale CEF-a, predstavlja između ostalog jedan od uslova pri apliciranju za vizu osobama koje planiraju da se pridruže bračnom partneru u Nemačkoj (spajanje porodice).

Posle ovog kursa, ispit prijavljujete i polažete na Goethe institutu, a stičete znanje koje vam dozvoljava da:

• u svakodnevnim situacijama da razumete jednostavna pitanja, uputstva i saopštenja, kao i javna saopštenja, poruke na telefonskoj sekretarici i kratke razgovore,

• da shvatite važne informacije iz kratkih pisanih saopštenja, javnih natpisa sa uputstvima i malih oglasa,

• da kažete i razumete brojeve, količine, vreme i cene,

• da ispunite formulare u vezi sa jednostavnim i ličnim podacima,

• da napišete jednostavna lična saopštenja,

• da se predstavite i odgovorite na jednostavna pitanja koja se odnose na Vas,

• da formulišete uobičajena pitanja i molbe koje se koriste u svakodnevnom životu i da reagujete na njih.

© 2018 Centar za strane jezike Matilda. Sva prava zadržana.