C2

Polaznik može sa lakoćom da razume praktično sve što čuje ili pročita. U stanju je da rezimira informacije iz različitih usmenih ili pismenih izvora, kao i da napravi rekonstrukciju teksta sa argumentima i informacijama. Govori veoma tečno i precizno, i može da razlikuje fine nijanse značenja čak i u veoma složenim situacijama.

© 2018 Centar za strane jezike Matilda. Sva prava zadržana.