C1

Polaznik može da razume duge i složene tekstove i da iz njih izvuče suštinu. Izražava se tečno i spontano bez većih napora u pronalaženju odgovarajućih reči. Polaznik govori strani jezik u različitim socijalnim, profesionalnim i akademskim kontekstima sa lakoćom. Može da piše jasne, detaljne i dobro struktuirane tekstove o složenim temama, a da se pri tome i stilski uspešno izražava.

© 2018 Centar za strane jezike Matilda. Sva prava zadržana.