B1

Polaznik je u stanju je da razume suštinu sadržaja na neuprošćenom jeziku o poznatim temama sa kojima se obično susreće na poslu, u školi, u slobodno vreme, itd. Može da se snađe u većini situacija koje su moguće tokom putovanja kada je određeni strani jezik maternji lokalnom stanovništvu.Polaznik može da piše jednostavne i logične tekstove na poznate teme ili na teme koje ga zanimaju. U stanju je da opiše razne situacije i događaje, želje, ciljeve i da kratko obrazloži svoje mišljenje i planove.

© 2018 Centar za strane jezike Matilda. Sva prava zadržana.