A2

Polaznik može da upotrebljava rečenice i izraze koji su u čestoj upotrebi i u vezi sa neposrednim okruženjem i iskustvima (npr. osnovne informacije o porodici, kupovini, lokalnoj geografiji, zapošljavanju). U stanju je da se sporazume u situacijama koje su česte i odnose se na jednostavnu razmenu informacija u vezi sa svakodnevnom tematikom. Može jednostavanim rečenicama da opiše aspekte svog života i svog okruženja.

© 2018 Centar za strane jezike Matilda. Sva prava zadržana.