A1

Polaznik može da razume i koristi izraze i fraze u svakodnevnim poznatim situacijama. Može da se predstavi, da predstavi druge, da postavi pitanja i da na njih odgovori (npr. gde želi da stigne, koje ljude poznaje, kojim poslom se bavi). Može da komunicira jednostavnim rečnikom i da razume sagovornika ukoliko on govori polako i razgovetno, svedenim jezikom.

© 2018 Centar za strane jezike Matilda. Sva prava zadržana.