Kursevi nemačkog za odrasle

U prijatnom ambijentu škole „Matilda“, mogu se pohađati opšti kursevi nemačkog jezika. Ovi kursevi podrazumevaju fond od 64 časa ili 32 dvočasa. Nastava se odvija u popodnevnim ili večernjim terminim dva puta nedeljno. Kursevi su osmišljeni prema programima renomiranog izdavača Hueber. Grupe broje maksimalno 7 polaznika, te je rad veoma prijatan, a mogućnost profesora da se posvete svakom polazniku ponaosob velika.

Nastavni program opštih kurseva za odrasle usklađen je sa Zajedničkim evropskim okvirom (CEF).

CEF, odnosno The Common European Framework of Reference for Languages, koji predstavlja okvir za opisivanje nivoa dostignutog jezičkog znanja. Sastavljen je od strane Saveta Evrope, a cilj mu je da obezbedi standardizovan metod za predavanje jezika i procenu nivoa znanja koji bi se odnosili na sve evropske jezike. Pregled jezičkih nivoa dat je u tabeli ispod :

CEF
nivo

Nivoi
prema programima

 Naziv ispita

za odgovarajući nivo

Klikni na link za opis

Naziv kursa

 u školi Matilda

Fond

časova  

A1

Početni

 

Start Deutsch 1 

A1/1

64

A1/2

64

A2

Niži srednji

 

Start Deutsch 2 

A2/1

64

A2/2

64

B1

Srednji

 

 Zertifikat Deutsch

B1/1

64

B1/2

64

B2

Viši srednji

 

 Goethe Zertifikat B2

B2/1

64

B2/2

64

C1

 

Napredni

 

 

Goethe Zertifikat C1 

 

C1/1

64

C1/2

64

C2                /                 /

 

 /

 

/

© 2018 Centar za strane jezike Matilda. Sva prava zadržana.