CEF, odnosno The Common European Framework of Reference for Languages, koji predstavlja okvir za opisivanje nivoa dostignutog jezičkog znanja. Sastavljen je od strane Saveta Evrope, a cilj mu je da obezbedi standardizovan metod za predavanje jezika i procenu nivoa znanja koji bi se odnosili na sve evropske jezike.

Pregled jezičkih nivoa dat je u tabeli ispod :

 

CEF
nivo

Nivoi
prema programima

Naziv kursa

 u školi Matilda

Fond

časova  

 

Starter

Uvodni

Starter (Početni)

64

A1

Elementary

Početni

A1/1

64

A1/2

64

A2

Pre-Intermediate

Niži srednji

A2/1

64

A2/2

64

B1

Intermediate

Srednji

B1/1

64

B1/2

64

B2

Upper-Intermediate

Viši srednji

B2/1

64

B2/2

64

C1

 

Advance

Napredni

 

C1/1

64

C1/2

64

C2 /

 

/

 

/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2018 Centar za strane jezike Matilda. Sva prava zadržana.