odrasli-slika

B2

Polaznik može da razume suštinu složenih ili stručnih tekstova koji se bave kako konkretnim tako i apstraktnim temama. Može da komunicira relativno slobodno i spontano I sa izbornim govornikom bez većih problema. Može da napiše jasan i detaljan tekst o različitim temama i da izrazi svoje mišljenje o nekoj konkretnoj temi.

© 2018 Centar za strane jezike Matilda. Sva prava zadržana.